ehituse peatöövõtt

Pakume ehitusprotsessi kavandamist ja juhtimist ehituse peatöövõtu meetodil.

Pakume ehitusprotsessi kavandamist ja juhtimist ehituse peatöövõtu meetodil. Siia alla laieneb ka projekteerimis-ehituse peatöövõtt.
Ehituse peatöövõtu puhul sõlmitakse kliendi ja ehitaja vahel reeglina kogusummalise maksumusega töövõtuleping, mille kohaselt ehitaja teostab kliendi poolt koostatud põhiprojekti alusel kokku lepitud tehnilisele tasemele ja kvaliteedile vastava hinnaga ning kokkulepitud tähtaegadel projekti realiseerimiseks kokkulepitud tööd.