TEGEVUSALA

Katused

TEENUSEST

Personaalsed lahendused vastavalt kliendi soovile

Katused on olulised ning seda saab kutsuda lausa maja ülemiseks vundamendiks. Kvaliteetselt ehitatud katused kestavad korrektse hoolduse korral aastakümneid ning sellepärast peab katuse ehitusel keskenduma kvaliteet

Meie pakume väga erinevaid katuse lahendusi sõltuvalt objekti suurusest, keerukusest ja muudest eripäradest. Ehitame katuseid järgmistest materjalidest:

  • Teraskatused
  • Kivikatused
  • Lamekatused
  • Valtskatused

Lähtume igale objektile väga personaalselt ning oleme kindlad, et klient saaks parima tulemuse ja täieliku rahulolu ja parima tulemuse. Katusetüüpide poolest pakume näiteks viilkatuseid, ülekaldega pultkatuseid, poolkelpkatuseid kui ka tavalisi kelpkatuseid.

Selleks, et saaksime teha personaalse katuseehituse pakkumise just sinule, helista või saada meile meil!

Katus on üks maja olulisemaid osasid

Muidugi on maja ehituses väga oluline ka vundament  kuid kvaliteetne katus on see ilma milleta maja ei eksisteeri. Kvaliteet on üks peamine ja parim müügiargument millele katust ehitades rõhutatakse, kuid üldiselt on see mõiste väga lai. Vahest võib tunduda, et sõna “kvaliteetne” kasutatakse lihtsalt selleks, et küsida kõrgemat hinda.

Meie poolt valmistatud katused on tehtud kõrgklassi materjalidest, mis annavad väga hea ilmastiku kindluse ning pika eluea.

Meie poolt pakutavad katusematerjalid

Pakume katuste ehitusel erinevaid võimalusi ning klient saab valida endale sobiva materjali lahenduse just enda maja katuse ehituseks. Üldiselt jaguneb meie tegevusvaldkond nelja variandi vahel milleks on teraskatused (mida võib teisisõnu kutsuda ka plekk katuseks), kivikatused, lamekatused ja valtskatused. Katuse hinnad sõltuvad materjali valikust, projekti tüübist ja suurusest.

Teraskatused

Profiilplekk katuse plussiks on tema mitmekülgsed paigaldus vőimalused. Teraskatust on võimalik paigaldada vastavalt erinevatele kalletele. Sobiv vahemik on alates 5 kraadist valtspleki puhul kuni kas või täisnurkseni välja.

Plekk-katuse ehitus on vastupidav külmumistsüklitele. Meie heitlikus kliimas tuleb ju pidevalt ette vihmasadusid ja külmumisi isegi mitu korda päevas. Ilmastik seada ei mõjuta, sest plekk-katus pole poorne materjal ja vesi ei imbu materjali sisse, seega on välistatud tema lagunemine ning lőhenemine külmumisel ja temperatuuri mängimisel. Plekk-katus on katusekattematerjalidest kindlasti ka kőige suurima värvivalikuga materjal.

Kivikatused

Katusekivid on mőeldud enamasti kaldkatuste katmiseks. Kalle peaks olema minimaalselt kuni 14 kraadi. Katusekivide kasutamisel lähtutakse Eestis kehtivatest ning aktsepteeritud ehitusnormidest – RIL 107-2000, RT 85-10372 jt.

Kivikatus on väga pikaealine ning kaua kestev katusekate, mis on suhteliselt hooldusvaba ning ei vaja eriti tähelepanu. Kivikatus muutub vananedes vägagi väärikaks ning püsib kaunina. Katuse hooldus seisukohalt tuleks vähemalt korra aastas eemaldada katusele kogunenud praht ja lehed, seda eriti just neelu kohtadest ja vihmaveerennidest. Kivikatuse tarindus sõltub hoone asukohast – tuule- ja lumekoormus, katuse kaldest ja kujust, katusealuse ruumi soojustusest ja katusekivi tüübist.

Lamekatused

Lamekatuse all mõeldakse katust, mille kalle on 5% või väiksem.Täiesti horisontaalset, nn null kaldega katust tegelikkuses ei esine, sest kõik konstruktsioonid painduvad alati veidi läbi ning katus on paratamatult veidi nõgus. Lisaks on null kaldega katus halb ka sellepärast, et vihmavesi võib hakata kogunema.

Lamekatus võib tarinduselt olla kahesugune: kas katuslagi – hoone ülemise korruse lagi ja katus moodustavad vaheruumita ühtse konstruktsiooni; või pööninguga katus – lae ja katuse vahele jääb õhuruum. Lamekatus ehitatakse tavaliselt katuslaena. Lamekatuse soojustus võib paikneda katusekatte – hüdroisolatsiooni, peal või all.

Viimasel juhul on tegemist nn pööratud lamekatusega, mis võeti kasutusele paarkümmend aastat tagasi. Katused ja selle soojustus peab olema piisavalt tugev, et kanda katuse raskust ja taluda katusel kõndimist.

Valtskatused

Valtsplekk-katuse valmistamisel on võimalik valida erinevaid võimalusi. Katused on võimalik teha näiteks katusepealse renniga, topeltvaltsitud tahvelkatusena, topeltvaltsitud paankatusena või hoopis soomusplekk-kattega katusena. Toorainena kasutatakse kuum-tsingitud terasplekki 0,5 mm ja 0,6 mm, vaskplekki või erinevate värvitoonide ja kattega plekk-tooteid.

Peamine teraspleki vastupidavust iseloomustav näitaja on tema tsingikihi paksus, mitte terasest tooriku paksus. Tsingitud valtsplekk-katused on värvituna väga vastupidavad.

Valtsplekk-katust saab paigaldada ka väga lameda kalde korral. Tänu topeltvalts ühendusele on võimalik teostada keeruliste katuste puhul veekindlaid ühendusi ka väikese katusekalde korral.

Kuna katused on hoone üks tähtsamaid elemente ning nõuab hoone omanikult märkimisväärseid kulutusi, tasub selle kvaliteeti kindlasti investeerida. Tavaliselt hõlmab see oluline investeering katuse aluspinda, veekindlat katusekatet, isolatsioonikihti, paigaldamist, hooldamist ja muid remonditöid.

Erinevad katusetüübid

Eestis on katuse ehituse poolelt kõige populaarsem katusetüüp viilkatus. Tänu tema järsule kaldele sobib sinna praktiliselt iga kate, kuid sellise katuse ehituse juures peavad olema ettevalmistustööd vägagi tasemel.

Peale viilkatuse on populaarsed veel lamekatused, kuid suurespildis ehitatakse neid kõvasti vähem. Väike majade puhul on on valikus mitu erinevat katuse tüüpi:

  • Viilkatus
  • Ühekaldega pultkatus
  • Poolkelpkatus
  • Kelpkatus

Sõltuvalt katuse tüübist ja kaldest tuleb lähtuda ka materjalist. Lamekatuseid ei saa kõikidest materjalidest ehitada. Erald tellimusena saab ehitada katuseid vee läbipaistvast katuse plaadist või hoopis plastik katuseid PVC´st.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST NING KÜSI PAKKUMINE
CREDITINFO SERTIFIKAAT2022