katused

Teraskatused

Profiilplekkkatuse plussiks on tema paigaldamisvőimalus väga erinevatele kalletele, sobiv vahemik on alates 5 kraadist valtspleki puhul kuni kas või täisnurkseni välja. Plekk-katus on vastupidav külmumistsüklitele. Meie heitlikus kliimas tuleb ju pidevalt ette vihmasadusid ja külmumisi isegi mitu korda päevas. Plekk-katus pole poorne materjal ja vesi ei imbu materjali sisse, seega on välistatud tema lagunemine ning lőhenemine külmumisel. Plekk-katus on katusekattematerjalidest kindlasti ka kőige suurema värvivalikuga materjal.

Kivikatused

Katusekivid on mőeldud kaldkatuste – miinimumkaldega kuni 14 kraadi – katmiseks. Katusekivide kasutamisel lahtutakse Eestis kehtivatest ning aktsepteeritud ehitusnormidest – RIL 107-2000, RT 85-10372 jt.

Kivikatus on pikaealine ning kestev katusekate, mis ei vaja erihooldust. Kivikatus vananeb väärikalt ning püsib kaunina, kui vähemalt korra aastas eemaldada katusele kogunenud praht ja lehed, seda eriti just neelukohtadest ja vihmaveerennidest. Kivikatuse tarindus sõltub hoone asukohast – tuule- ja lumekoormus, katuse kaldest ja kujust, katusealuse ruumi soojustusest ja katusekivi tüübist.

 

Lamekatused

Lamekatuse all mõeldakse katust, mille kalle on 5% ja väiksem.Täiesti horisontaalset, nn nullkaldega katust tegelikkuses ei esine — kõik konstruktsioonid painduvad alati veidi läbi ning katus on paratamatult veidi nõgus.

Lamekatus võib tarinduselt olla kahesugune: kas katuslagi – hoone ülemise korruse lagi ja katus moodustavad vaheruumita ühtse konstruktsiooni; või pööninguga katus – lae ja katuse vahele jääb õhuruum. Lamekatus ehitatakse tavaliselt katuslaena. Lamekatuse soojustus võib paikneda katusekatte – hüdroisolatsiooni, peal või all. Viimasel juhul on tegemist nn pööratud lamekatusega, mis võeti kasutusele paarkümmend aastat tagasi. Lamekatuse soojustus peab olema piisavalt tugev, et kanda katuse raskust ja taluda katusel kõndimist.

 

Valtskatused

Valtsplekk-katuseid on võimalik valmistada erinevatel viisidel: katusepealse renniga, topeltvaltsitud tahvelkatusena, topeltvaltsitud paankatusena, soomusplekk-kattega katusena. Toorainena kasutatakse kuum-tsingitud terasplekki 0,5 ja 0,6 mm, vaskplekki või erinevate värvitoonide ja katetega plekk-tooteid.

Peamine teraspleki vastupidavust iseloomustav näitaja on tema tsingikihi paksus, mitte terasest tooriku paksus. Tsingitud valtsplekk-katused on värvituna väga vastupidavad.

Valtsplekk-katust saab paigaldada ka väga lameda kalde korral. Tänu topeltvalts ühendusele on võimalik teostada keeruliste katuste puhul veekindlaid ühendusi ka lameda katusekalde korral.

Katus on hoone üks tähtsamaid elemente ning nõuab hoone omanikult märkimisväärseid kulutusi. Tavaliselt hõlmab see oluline investeering katuse aluspinda, veekindlat katusekatet, isolatsioonikihti, paigaldamist, hooldamist ja remonditöid.