TEGEVUSALA

Projektijuhtimine

TEENUSEST

EHITUSJUHTIMISE TEENUS

See teenus on Tellijale eelkõige kasulik, kui soovitakse, et ehitis valmiks just nii, nagu on eelnevalt kokku lepitud ja vähima ajakuluga. Ehituse projektijuht on Tellija partner kõigis küsimustes ja teostab Tellija huvides järgmiste tööde juhtimise:

 • Ehitise planeerimine, eskiisid, projekteerimisloa taotlus
 • Projekteerimise eeltööd, tehniliste tingimuste taotlemine
 • Projekteerimise korraldamine (tehniline projekt või tööprojekt), ehitusloa taotlus
 • Ehitaja valik, ehituse vastuvõtu ja kasutuselevõtu dokumentatsiooni koostamine
 • Tellija huvide esindamine ehitustehnilistes ja ehitusmaksumuse küsimustes
 • Tehnilise järelevalve teostamine üksikute vastutusrikaste ehituskonstruktsioonide või ehitiseosade rajamisel või projekti muutmisel
 • Vajadusel ekspertiiside korraldamine
 • Kasutusloa taotlusdokumentatsiooni koostamine ja esitamine kasutusloa saamiseks kohalikult omavalitsuselt
 • Arendusprojektide juhtimine
 • Nii enda ja kui ka meie klientide kinnisvaraarenduse projektide juhtimine
 • Leiame sobiva kinnistu. Arendame kontseptsiooni, analüüsime nii tehnilist kui ka majanduslikku teostatavust
 • Esindame Tellijat projekteerimis-, ehitus- ja garantiiperioodil
 • Ehitusprotsessi nõustamine ja konsultatsioon
 • Ehitamise käigus ilmneb sageli probleeme, millele Tellija ei suuda ise lahendusi leida. Ehitusalane konsultatsioon hõlmab endas optimaalsete lahenduste pakkumist, hinnangu andmist tehtud töödele ning ehitusega seotud küsimustele vastamist

EHITUS KONSULTATSIOONID

See teenus on  võimalik erinevatel arendusprotsessi perioodidel vastavalt vajadusele.

Parima lõpptulemuse tagab kahtlemata konsultandi kaasamine juba planeerimis- ja projekteerimisstaadiumis, kus kogu tegevus toimub alles paberil ning seetõttu on võimalike vigade likvideerimine kordades odavam, kui hiljem ehitusplatsil valesti tehtut ringi tehes

Ehitusalane konsultatsioon pakub parimaid lahendusi järgmistes ehituse etappides:

• Tellija nõustamine peatöövõtja valimisel, hanke ettevalmistamisel
• laekunud pakkumiste analüüsimine
• ehituslepingute koostamine, järgides seejuures Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, standardeid ja norme
• paremate, kvaliteetsemate ja/või hinnalt optimaalsemate lahenduste valimine
Lisaks tavapärasele konsultatsiooniteenusele pakume nõustamist ka ehitusvaldkonna juriidilistes küsimustes

*Parim lahendus, mis sisaldab ka ehituslast konsultatsiooni, on tellida meilt omanikujärelvalve teenus

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST NING KÜSI PAKKUMINE
CREDITINFO SERTIFIKAAT2022